IT-stöd på riktigt

Varje organisation har sitt unika sätt att bedriva sin verksamhet. Dock är det ofta så att det IT-stöd en organisation har, inte gynnar arbetssättet. Istället blir IT ett hinder i organisationen.

En av de största anledningarna till att IT system inte lyckas att stödja de arbetsuppgifter de är framtagna för är att användarna av systemet inte fått vara med och ge sin input till utvecklingen. Detta blir extra tydligt när ett generellt IT system köps in. Ett som då inte är anpassat efter verksamheten. Vid ett sådant tillfällen blir det verksamheten som måste anpassa sig efter hur systemet hanterar deras arbetsflöde.

Genom att ta fram IT system och verktyg som är anpassade för den egna verksamheten där slutanvändaren får vara med och ge input blir slutresultatet ett system som faktiskt stödjer organisationen. Contarget har flerårig erfarenhet att ta fram dessa lösningar och vi ser tillsammans med våra kunder till att de mål som är satta för systemet också uppfylls.

Nästa steg: Kontakta oss »

Informationsanalys

Inom en organisation finns det en uppsjö med information. Denna information innehåller mycket specifik data om den egna verksamheten. Genom att samla in denna information kan den användas till att förbättra och utveckla. Allt för många organisationer slänger (för det mesta helt omedvetet) bort denna information.

Men med rätt verktyg kan denna okända resurs omvandlas till en konkurrensfördel. I ett samarbete med oss skapar vi tillsammans de verktyg som behövs för dig. Både för att samla in och att analysera informationen. Allt för att möjliggöra för mer faktabaserade beslut.

Genom att genomföra dessa förändringar har många företag lyckats både minska förluster och ökat insikten om vad som faktiskt händer i verkligheten i företaget.

Nästa steg: Kontakta oss »