Contarget är ett IT-bolag som består av personer med expertkunskap inom IT-området och mångårig erfarenhet. Genom att alltid arbeta målorienterat tillsammans med våra kunder kommer resultatet av vårt samarbete alltid att märkas.

Hur höga förväntningar våra kunder än har på oss kommer det alltid att vara vi som har de högsta förväntningarna på det vi levererar. Detta gör att vi hela tiden strävar efter att bli bättre och effektivare. Vi jobbar med den senaste tekniken inom Microsoftplattformen och är erkända experter på den.

Namnet Contarget är en blandning av två olika språk. Con som betyder "med" på spanska och target som betyder "mål" på engelska.